ไทยเตรียมเข้าสู่โรคประจำถิ่นนายกขอประชาชนอย่าการ์ดตก

ไทยเตรียมเข้าสู่โรคประจำถิ่นนายกขอประชาชนอย่าการ์ดตก

ไทยเตรียมเข้าสู่โรคประจำถิ่นนายกขอประชาชนอย่าการ์ดตก นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความพร้อมสำหรับมาตรการรองรับการเปลี่ยนผ่านการระบาดของโรคโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น ว่า เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมสอดคล้องกับระดับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงทั้งสุขภาพของคนไทย รวมทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไปด้วย โดยนายกรัฐมนตรีเน้นบริหารจัดการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ครอบคลุมทั้งการเฝ้าระวังสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ การบริหารจัดการวัคซีน มาตรการป้องกันและควบคุมโรค คู่ขนานไปการรักษาระบบเศรษฐกิจสร้างรายได้เข้าประเทศ เพี่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้เป็นปกติใหม่ภายใต้หลัก Universal Prevention โดยสำหรับมาตรการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรคประจำถิ่นนั้น มีแผนดำเนินการที่ครอบคลุมทุกมิติ โดยอัตราความรุนแรงของโรคจะต้องสามารถควบคุมได้ มีสถานพยาบาลที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ภายใต้อัตราส่วนของสากล สอดคล้องกับมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ทั้งนี้ ประชาชนยังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และการได้รับวัคซีนครบถ้วน รวมทั้งวัคซีนเข็มกระตุ้น เพี่อช่วยลดอัตราความรุนแรงของโรคได้ ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ รวม 22,984 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 22,937 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 47 ราย ผู้ป่วยสะสม 888,422 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 24,161 ราย หายป่วยสะสม …

ไทยเตรียมเข้าสู่โรคประจำถิ่นนายกขอประชาชนอย่าการ์ดตก Read More »