โหวตคว่ำร่างรธน

โหวตคว่ำร่างรธน.ฉบับประชาชน เสียงส่วนใหญ่ที่ประชุมสภาไม่เห็นชอบ

โหวตคว่ำร่างรธน.ฉบับประชาชน เสียงส่วนใหญ่ที่ประชุมสภาไม่เห็นชอบ โหวตคว่ำร่างรธน.ฉบับประชาชน ที่ประชุมรัฐสภาเสียงส่วนใหญ่มีมติไม่เห็นชอบให้ผ่านร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะเป็นตัวแทนผู้ที่เข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขรธน.เข้ามาชี้แจงด้วยการกล่าวอ้างว่าเป็นการรื้อระบอบประยุทธ์ ที่ประชุมร่วมรัฐสภาโหวตลงมติไม่เห็นชอบ ร่างแก้ไขรธน.ฉบับประชาชน ที่มีตัวแทนกลุ่ม Re-Solution จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า, นายพริษฐ์ วัชรสินธุ์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า (ConLab), นายณัชปกร นามเมือง จนท.โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) และ น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว แกนนำกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG) เข้ามาชี้แจง พร้อมกับอภิปรายเป็นร่างรธน.รื้อระบอบประยุทธ์  แต่ในที่สุด ร่างรธน.ฉบับดังกล่าว ก็ได้รับการโหวตจากที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ ไม่รับหลักการ ทำให้ ร่างรธน.รื้อระบอบประยุทธ์ ตามที่กลุ่มกล่าวอ้าง ไม่ได้ไปต่อ เมื่อวันที่ 17 พ.ย.  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ คือ …

โหวตคว่ำร่างรธน.ฉบับประชาชน เสียงส่วนใหญ่ที่ประชุมสภาไม่เห็นชอบ Read More »