เปิดภาคเรียน

กทม. กำหนด 7 มาตรการเข้ม เตรียม “เปิดภาคเรียน” On site

กทม. กำหนด 7 มาตรการเข้ม เตรียม “เปิดภาคเรียน” On site รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักการศึกษาและสำนักอนามัย หารือแนวทาง “เปิดภาคเรียน” แบบ On-Site ป. 4-6 และการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เมื่อ 22 ธ.ค.64 นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมร่วมกับสำนักการศึกษาและสำนักอนามัย เพื่อหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมการ “เปิดภาคเรียน” แบบ On-Site ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2/2564 และการฉีดวัคซีนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยมี นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา สำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง ในที่ประชุมได้หารือแนวทางการเตรียมความพร้อมการ “เปิดภาคเรียน” แบบ …

กทม. กำหนด 7 มาตรการเข้ม เตรียม “เปิดภาคเรียน” On site Read More »