อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

เปิดเทอม

นายกพอใจโดยภาพรวมเปิดเทอมวันแรก ย้ำโรงเรียนต้องเข้มมาตรการโควิด-19

นายกพอใจโดยภาพรวมเปิดเทอมวันแรก ย้ำโรงเรียนต้องเข้มมาตรการโควิด-19

นายกพอใจโดยภาพรวมเปิดเทอมวันแรก ย้ำโรงเรียนต้องเข้มมาตรการโควิด-19 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเผยว่า ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พึงพอใจภาพรวมการเปิดภาคเรียนวันแรกที่ให้นักเรียนกลับมาเรียนในห้องเรียน หรือ เรียน On-Site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ทั้งนี้ พบว่าโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเอกชน มีการเตรียมพร้อมทั้งในส่วนของมาตรการ เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในโรงเรียน โดยนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน มีการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างในห้องเรียนและทางเดิน จัดเหลื่อมเวลาเรียน เวลาพักทานอาหาร ทำความสะอาดโรงเรียนสม่ำเสมอ รวมถึงนักเรียนส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรียังฝากถึงผู้ปกครอง ควรสังเกตอาการและตรวจคัดกรองบุตรหลานก่อนพามาโรงเรียน เพื่อความไม่ประมาทและลดความเสี่ยงในการรับหรือแพร่เชื้อโควิด-19 ในโรงเรียนด้วย พร้อมขอบคุณประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จนทำให้มีจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบและเสียชีวิตลดต่ำลง

กระทรวงพาณิชย์ตรึงราคาชุดนักเรียน ลดรายจ่ายผู้ปกครองก่อนเปิดเทอม

กระทรวงพาณิชย์ตรึงราคาชุดนักเรียน ลดรายจ่ายผู้ปกครองก่อนเปิดเทอม

กระทรวงพาณิชย์ตรึงราคาชุดนักเรียน ลดรายจ่ายผู้ปกครองก่อนเปิดเทอม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ออกเปิดเผยถึงกรณี กระทรวงพาณิชย์ยังคงเข้มงวดกับการดูแลราคาสินค้า โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในสถานการณ์ปัจจุบันให้ยังคงตรึงราคาสินค้าเอาไว้ก่อน แต่ผู้ประกอบการเองจะต้องอยู่ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ตามนโยบายวิน-วินโมเดล โดยในช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงเปิดเทอม ชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนได้ขอให้ตรึงราคาเอาไว้ก่อน ส่วนไหนที่ปรับลดราคาลงได้จะให้ปรับลดลง เพื่อเป็นโปรโมชั่นลดภาระค่าครองชีพ และในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคมนี้ กระทรวงพาณิชย์ จะเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาชุดนักเรียน ที่ ร้านศึกษาภัณฑ์ ลาดพร้าว เพื่อช่วยลดภาระให้กับผู้ปกครอง แต่อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายในได้มีการเชิญผู้ประกอบการมาหารือหลายรายการ ในแต่ละหมวดสินค้า โดยให้ยึดตามนโยบายในการตรึงราคาสินค้าไว้ให้นานที่สุดเพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปก่อน นอกจากนี้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค จะเป็นผู้ดำเนินการดูแลราคาสินค้าในภูมิภาค และหากมีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือค้ากำไรเกินควร มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปีและปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายกขอสถานศึกษาเตรียมพร้อมเปิดเทอม เน้นย้ำมาตราการสาธารณสุขป้องโควิค

นายกขอสถานศึกษาเตรียมพร้อมเปิดเทอม เน้นย้ำมาตราการสาธารณสุขป้องโควิค

นายกขอสถานศึกษาเตรียมพร้อมเปิดเทอม เน้นย้ำมาตราการสาธารณสุขป้องโควิค นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปิดเผยในวันนี้ (21 เม.ย. 2565) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอให้สถานศึกษาทุกสังกัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในเดือน พ.ค. 2565 ให้มีความปลอดภัยตามมาตรการสาธารณสุขในโรงเรียน เน้นจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไซต์ ออนไลน์ และแบบผสมผสาน เตรียมอาคารสถานที่ ครู และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในทุกรูปแบบ โดยกำชับกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้เขตพื้นที่ติดตาม ดูแล ป้องกันการเกิดปัญหาวิกฤติหลังเปิดภาคเรียน   สำหรับมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงโควิด-19 ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด ทำความสะอาด 6 มาตรการเสริม ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน สำรวจตรวจสอบ กักกันตัวเอง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID อย่างต่อเนื่อง Small Bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย …

นายกขอสถานศึกษาเตรียมพร้อมเปิดเทอม เน้นย้ำมาตราการสาธารณสุขป้องโควิค Read More »