เยียวยากลุ่มเปราะบาง เงินเข้าวันไหน โอนเท่าไหร่ ใครได้บ้าง เช็คได้เลย

เยียวยากลุ่มเปราะบาง เงินเข้าวันไหน โอนเท่าไหร่ ใครได้บ้าง เช็คได้เลย

เยียวยากลุ่มเปราะบาง เงินเข้าวันไหน โอนเท่าไหร่ ใครได้บ้าง เช็คได้เลย ในวันนี้ทางภาครัฐได้เประกาศ “เยียวยากลุ่มเปราะบาง”  3 กลุ่ม ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2565 ได้วันที่ 10 ม.ค. ใครมีสิทธิได้บ้าง มาเช็คกันได้เลย โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงิน “เยียวยากลุ่มเปราะบาง” เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนบุตร วันที่ 10 มกราคม 2565  “เงินอุดหนุนบุตร” หรือ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด อายุ 6 ขวบ 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี) สำหรับผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนขอรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนบุตรได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้้ เข้าสู่เว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ กดค้นหาข้อมูล“เยียวยากลุ่มเปราะบาง” เบี้ยผู้สูงอายุ  600-1,000 บาท …

เยียวยากลุ่มเปราะบาง เงินเข้าวันไหน โอนเท่าไหร่ ใครได้บ้าง เช็คได้เลย Read More »