เทศบาลนครกรุงเก่า ยกคันกั้นน้ำและตั้งคันดินสูง หวังกันน้ำท่วมเกาะเมือง

เทศบาลนครกรุงเก่า ยกคันกั้นน้ำและตั้งคันดินสูง หวังกันน้ำท่วมเกาะเมือง

เทศบาลนครกรุงเก่า ยกคันกั้นน้ำและตั้งคันดินสูง หวังกันน้ำท่วมเกาะเมือง ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ด.ต.สุรินทร์ ผดุงเพียร นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังทหารม้า ที่ 5 พัน 11 รอ.จำนวน 50 นาย ร่วมเจ้าหน้าที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยายกผนังกั้นน้ำเพื่อเตรียมป้องกันน้ำเข้าเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา สูง 1.50 เมตร ตลอดความยาว 315 เมตร เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพื่อรักษาพื้นที่เกาะเมืองไม่ให้น้ำล้นตลิ่งเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจและโบราณสถานสำคัญ 650 เมตร ส่วนที่ไม่สามารถยกผนังกั้นน้ำได้ ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจะดำเนินการตั้งคันดิน สูง 1.30 เมตร เพื่อให้สามารถป้องกันน้ำได้ครบ 650 เมตร และทางเทศบาลฯ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังทุกประตูระบายน้ำและหากเกิดภาวะฉุกเฉินจะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว รวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำที่สามารถดำเนินการติดตั้งได้ทันที นอกจากนี้ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ พระครูอนุกูลศาสนกิจ …

เทศบาลนครกรุงเก่า ยกคันกั้นน้ำและตั้งคันดินสูง หวังกันน้ำท่วมเกาะเมือง Read More »