สินเชื่อไทรทอง2

ออมสิน เปิดกู้สินเชื่อ “ไทรทอง” ช่วยปิดบัญชีหนี้ เช็คเงื่อนไข ได้ที่นี่!!

ออมสิน เปิดกู้ สินเชื่อ “ไทรทอง” ช่วยปิดบัญชีหนี้ เช็คเงื่อนไข ได้ที่นี่!! “สินเชื่อไทรทอง” ปิดบัญชีหนี้ดอกเบี้ยแพง ผ่อน 0% ใช้บ้าน ที่ดิน ที่สวน ไร่นา หรือคอนโดฯ ค้ำประกัน “ออมสิน” พร้อมช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายช่วง โควิด-19 ธนาคารออมสิน ออก “สินเชื่อไทรทอง” อีกทางเลือกเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 โดยเฉพาะการผ่อนชำระหนี้ต่าง ๆ ที่อัตราดอกเบี้ยสูง ทั้งนี้ สามารถกู้เพื่อเสริมภาพคล่อง หรือนำไปไถ่ถอนจำนองสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคจากสถาบันการเงินอื่น ซึ่งผ่อนปรนให้ใช้หลักทรัพย์หลายประเภทมาค้ำประกันเงินกู้ ภายใต้แคมเปญ กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า โดย 6 เดือนแรก ไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อให้คลายกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในช่วงที่ยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์ โควิด-19 สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เป็นสินเชื่อที่สามารถเปลี่ยนทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เป็นเงิน ช่วยเสริมสภาพคล่องในยามฉุกเฉิน โดยใช้ บ้าน ที่ดิน สวน ไร่นา หรือคอนโดฯ ที่ปลอดภาระจำนองเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท …

ออมสิน เปิดกู้สินเชื่อ “ไทรทอง” ช่วยปิดบัญชีหนี้ เช็คเงื่อนไข ได้ที่นี่!! Read More »