เผยผลตรวจอาหารและเครื่องดื่ม สำนักพระบิดา พบไม่ได้มาตรฐานหลายรายการ

เผยผลตรวจอาหารและเครื่องดื่ม สำนักพระบิดา พบไม่ได้มาตรฐานหลายรายการ

เผยผลตรวจอาหารและเครื่องดื่ม สำนักพระบิดา พบไม่ได้มาตรฐานหลายรายการ นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงการตรวจตัวอย่างอาหาร น้ำ และเครื่องดื่มที่เก็บมาจากสำนักลัทธิประหลาด (อาศรมฤาษีพระบิดา) ตั้งอยู่ที่บ้านกุดแคนหมู่ที่ 2 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ สาธารณสุขอำเภอคอนสาร และโรงพยาบาลคอนสาร ได้เก็บตัวอย่างส่งมาตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา รวมทั้งหมด 36 ตัวอย่าง (ครั้งแรก 26 ตัวอย่าง และส่งมาเพิ่มอีก 10 ตัวอย่าง) เพื่อตรวจหาเชื้อก่อโรค วัตถุเจือปนอาหาร และสารพิษ  ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง เครื่องดื่มผลไม้รวม และ น้ำส้ม 25% จำนวน 2 ตัวอย่าง พบว่า ผ่านเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร สำหรับผลการตรวจสอบคุณภาพข้าวเกรียบปลาทู ถั่วลันเตาคลุกเกลือ ปลาหมึกแห้ง น้ำถังสเตนเลส น้ำถังสีแดง และน้ำถังที่ 7 จำนวน 6 ตัวอย่าง พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านจุลชีววิทยา …

เผยผลตรวจอาหารและเครื่องดื่ม สำนักพระบิดา พบไม่ได้มาตรฐานหลายรายการ Read More »