ตำรวจขยายผลบุกยึดยาบ้า 3.4 ล้านเม็ด ใช้กระบะตู้ทึบขนส่งในพื้นที่ภาคใต้

ตำรวจขยายผลบุกยึดยาบ้า 3.4 ล้านเม็ด ใช้กระบะตู้ทึบขนส่งในพื้นที่ภาคใต้