เริ่มแล้วเทศกาลล่าปลาบึก ที่เขื่อนแก่งกระจาน 3 วันจับได้กว่า 10 ตัว

เริ่มแล้วเทศกาลล่าปลาบึก ที่เขื่อนแก่งกระจาน 3 วันจับได้กว่า 10 ตัว

เริ่มแล้วเทศกาลล่าปลาบึก ที่เขื่อนแก่งกระจาน 3 วันจับได้กว่า 10 ตัว นายเอกชัย เตชะวันโต หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน ออกมาเปิดเผยว่า เขื่อนแก่งกระจานเป็นแหล่งนํ้าสําคัญของจังหวัดเพชรบุรี ช่วงปี 2528 สมัยที่นายเชาน์วัศ สุดลาภา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการนำปลาบึกมาปล่อยในเขื่อนแก่งกระจานไว้จำนวนมาก ต่อมามีชาวประมงจับปลาในลักษณะเดียวกันได้ และคิดว่าเป็นปลาสวาย เนื่องจากมีลักษณะคล้ายกัน มีน้ำหนักตัวประมาณ 5-6 กิโลกรัม เมื่อหน่วยงานของกรมประมงทราบข่าวและติดตามไปดูปลาที่ชาวบ้านจับมาขายจนพบว่าเป็นปลาบึกจึงได้มีการประชาสัมพันธ์และให้งดจับปลาบึกในช่วงนั้นเนื่องจากยังมีขนาดเล็ก กระทั่งในปี 2546 มีการจับปลาบึกที่มีขนาดใหญ่ได้อีกครั้ง และมีกลุ่มพรานออกล่าจับปลาบึกได้เป็นจำนวนมากในช่วงปลายฝนต้นหนาวของทุกปี เพื่อควบคุมปริมาณปลาบึกไม่ให้ลดจำนวนลง หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน จึงได้ออกกฎ กติกา กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการทําประมงปลาบึก ประจำปี 25645 ขึ้น โดยกำหนดให้ทำการจับปลาบึกได้ จำนวน 50 ตัว เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2566 หากจับได้ก่อนถึงก่อนถือเป็นการหยุดกิจกรรมทันที ทั้งนี้ผู้ที่จะทำการประมงปลาบึกต้องเสียค่าลงสมัครคนละ 100 บาท …

เริ่มแล้วเทศกาลล่าปลาบึก ที่เขื่อนแก่งกระจาน 3 วันจับได้กว่า 10 ตัว Read More »