อาการติดโควิด 2 ระดับ อันตรายหากเจออาการเหล่านี้พาเด็กส่งโรงพยาบาลทันที

อาการติดโควิด 2 ระดับ อันตรายหากเจออาการเหล่านี้พาเด็กส่งโรงพยาบาลทันที

อาการติดโควิด 2 ระดับ อันตรายหากเจออาการเหล่านี้พาเด็กส่งโรงพยาบาลทันที โดยทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้อัปเดตแนวทางการส่งดูแลเด็กที่ติดโควิด รวมทั้งช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับการดูแล พร้อม “อาการติดโควิด” ในเด็ก โดยระบุว่า กรมอนามัย เผยแพร่คำแนะนำการดูแลเด็กเล็กติดเชื้อโควิด-19 แบบ Home Isolation (HI) หลังพบว่าปัจจุบันมีเด็กติดโควิดทั้งแบบแสดงอาการ และไม่แสดงอาการเป็นจำนวนมากขึ้น โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องหมั่นคอยสังเกตอาการโดยรวมของเด็กอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยอุปกรณ์ที่ใช้ติดตามอาการ เช่น ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว อุปกรณ์ถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอ รวมถึงยาสามัญประจำบ้าน อาการติดโควิดในเด็กแบ่งเป็น 2 ระดับ ระดับที่ 1 อาการที่สามารถเฝ้าสังเกตที่บ้านต่อไปได้ คือ มีไข้ต่ำ มีน้ำมูก มีอาการไอเล็กน้อย ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ถ่ายเหลวยังคงกินอาหารหรือนมได้ปกติ และไม่ซึม ซึ่งเด็กที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย สามารถรับการรักษาแบบ HI ได้ ระดับที่ 2 อาการที่ผู้ปกครองควรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำเด็กส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว คือ ไข้สูงกว่า 39 …

อาการติดโควิด 2 ระดับ อันตรายหากเจออาการเหล่านี้พาเด็กส่งโรงพยาบาลทันที Read More »