อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

โควิดวันนี้

“โควิดวันนี้” ติดเชื้อใหม่ 6,335 เสียชีวิตเพิ่ม 37 กำลังรักษา 80,657 ราย

“โควิดวันนี้” ติดเชื้อใหม่ 6,335 เสียชีวิตเพิ่ม 37 กำลังรักษา 80,657 ราย “โควิดวันนี้” ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผู้ติดเชื้อใหม่ 6,335 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 37 ราย กำลังรักษา 80,657 ราย “โควิดวันนี้” ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงาน สถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โดยจำนวน ผู้ติดเชื้อใหม่ 6,335 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,092 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 206 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ / ที่ต้องขัง 30 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 7 ราย สถานการณ์ …

“โควิดวันนี้” ติดเชื้อใหม่ 6,335 เสียชีวิตเพิ่ม 37 กำลังรักษา 80,657 ราย Read More »

โควิดวันนี้

“โควิดวันนี้” ติดเชื้อใหม่ 5,126 เสียชีวิตเพิ่ม 53 กำลังรักษา 83,093 ราย

“โควิดวันนี้” ติดเชื้อใหม่ 5,126 เสียชีวิตเพิ่ม 53 กำลังรักษา 83,093 ราย “โควิดวันนี้” ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ผู้ติดเชื้อใหม่ 5,126 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 53 ราย กำลังรักษา 83,093 ราย “โควิดวันนี้” ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงาน สถานการณ์ โรคโควิด-19 ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดยจำนวน ผู้ติดเชื้อใหม่  ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 4,891 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 123 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ / ที่ต้องขัง 104 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 8 ราย สถานการณ์ …

“โควิดวันนี้” ติดเชื้อใหม่ 5,126 เสียชีวิตเพิ่ม 53 กำลังรักษา 83,093 ราย Read More »