เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

ศบศ.เพิ่มสิทธิ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 อีก 1 ล้านสิทธิ ขยายเวลาถึงก.ย.65

ศบศ.เพิ่มสิทธิ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 อีก 1 ล้านสิทธิ ขยายเวลาถึงก.ย.65 ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ครั้งที่ 2/2565 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบการเพิ่มสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ ถึงเดือนก.ย.2565 โดยจะใช้เงื่อนไขการรับสิทธิและวงเงินเดิม 4,000 ล้านบาท รวมถึงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทัวร์เที่ยวไทย และขยายเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนพ.ค.65 เป็นสิ้นสุดเดือนก.ย.65 และเหลือสิทธิ 1.3 แสนสิทธิ โดยก่อนหน้านี้ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ออกมาเปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เสนอขยายโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ออกไปอีกและอยากขอให้รัฐบาล ยกเลิกไทยแลนด์พาส และการประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นโดยเร็วที่สุดภายในไตรมาสที่ 2/2565 จะได้มีนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวเข้ามา ปัจจุบันหลังเปิดประเทศเดือนพ.ค.มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก ทำให้คักคักมากขึ้น ทั้งภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ โดยในขณะที่ น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ …

ศบศ.เพิ่มสิทธิ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 อีก 1 ล้านสิทธิ ขยายเวลาถึงก.ย.65 Read More »