วิธีแก้ไขข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ศูนย์ฉีดด้วยตนเอง

วิธีแก้ไขข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ศูนย์ฉีดด้วยตนเอง

วิธีแก้ไขข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ศูนย์ฉีดด้วยตนเอง จากกรณีที่ข้อมูล “ฉีดวัคซีนโควิด” ไม่แสดงข้อมูลและประวัติการรับวัคซีนบนหมอพร้อม ทั้งระบบไลน์และแอปพลิเคชัน รวมไปถึงข้อมูลบนใบรับรองไม่ถูกต้อง จึงส่งผลให้เกิดปัญหาการขอพาสปอร์ตวัคซีน หรือเอกสารรองรับการรับวัคซีนครบโดสสำหรับผู้ที่ต้องประกอบการเดินทาง โดยวิธีการแก้ไขข้อมูล “ฉีดวัคซีนโควิด” สามารถตรวจสอบและแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ด้วยตนเอง ตามแนวทางดังนี้ ติดต่อสถานพยาบาลที่ “ฉีดวัคซีนโควิด” เพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ที่ไม่ถูกต้อง สถานีกลางลางซื่อ : @Skinthailand (LINE ID) ประกันสังคม : โทร 1506 หรือ ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม ในเขต/จังหวัดที่ท่านเข้ารับวัคซีน วัคซีนซิโนฟาร์ม : ติดต่อ 064-217-5520 02-078-9350 หรือ vaccine_cer@cra.ac.th ลงทะเบียนกับระบบของโรงพยาบาลโดยตรง : สามารถติดต่อโรงพยาบาลที่รับบริการวัคซีนได้ทันที หน่วยความร่วมมือ 25 แห่ง (ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok) ศูนย์บริการสาธารณสุข รถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ BMV โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ สามารถโทรสายด่วน 1550 หลังจากแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล “ฉีดวัคซีนโควิด” …

วิธีแก้ไขข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ศูนย์ฉีดด้วยตนเอง Read More »