วัคซีนโควิด-19 ยอดสะสมล่าสุด 131.63 ล้านโดส เข็ม 3 ฉีดได้ 35.9%

วัคซีนโควิด-19 ยอดสะสมล่าสุด 131.63 ล้านโดส เข็ม 3 ฉีดได้ 35.9%