แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม

“แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” นัดเผชิญหน้า ศาลรัฐธรรมนูญ วันอาทิตย์นี้

“แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” นัดเผชิญหน้า ศาลรัฐธรรมนูญ วันอาทิตย์นี้ ระวังบานปลาย “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” นัดเผชิญหน้า คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญวันอาทิตย์นี้ ที่อนุสาวร์ย์ประชาธิปไตย ข้อความเชิญชวนให้ร่วมชุมนุมอย่างเป็นทางการ ของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม นัดหมายกันไว้  ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในวันอาทิตย์นี้ ถือเป็นการกำหนดท่าทีอย่างเป็นทางการของกลุ่มต่อต้านคำวินิจฉัยฯ ชุมนุม 10 สิงหาคม 2563 เป็นล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ หลังจากมีตัวแทนชิมลาง ติดป้ายแสดงเจตนารมย์กลางห้างดัง ทดสอบกระบวนหลังคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นไว้ว่า คำร้องให้วินิจฉัย เพื่อให้ตีความตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49  มิได้มุ่งหวังให้มีความผิดทางอาญา แต่จากคำวินิจฉัย ศาลต้องการชี้ให้เห็นว่า อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ ในการใช้สิทธิเสรีภาพตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ การชุมนุมที่นัดหมายจึงต้องระวังเรื่องการกระทำเป็นหลัก จรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เป็นคำเตือน ป้องปรามการกระทำของกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหว ถ้าไม่มีขอบเขตจะผิดกฎหมายและมีความผิดระดับร้ายแรง ถอดความตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ จะเห็นตัวอย่างของความไม่สุจริตใจในการเคลื่อนไหวเมื่อวันที่10 สิงหาคม 63 บิดเบือน  เซาะกร่อน บ่อนทำลาย อาฆาตร มาดร้าย ทั้งหมดนั้นคือพฤติกรรมต้องห้าม เพราะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา49 ศาลจึงมีคำสั่งให้บุคคลทั้งสามและเครือข่าย เลิกการกระทำ  …

“แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” นัดเผชิญหน้า ศาลรัฐธรรมนูญ วันอาทิตย์นี้ Read More »