กระทรวงพาณิชย์ “ทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์” มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท

กระทรวงพาณิชย์ “ทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์” มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท   วันที่ 13 ก.ย. 2564 นายสินิตย์ เลิศไกรพาณิชย์ รมช.พาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว ประจำปี 2564 ว่าการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่จะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) และเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม     ซึ่งของกลางในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้วจะต้องนำมาทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศผู้ค้า นักลงทุน และเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ว่าสินค้าละเมิดฯ จะไม่ถูกนำกลับมาหมุนเวียนในท้องตลาดอีก   นอกจากนี้ยังสร้างความตระหนักรู้ให้สาธารณชนได้รับทราบว่า สินค้าละเมิดฯ ยังเป็นสินค้าด้อยคุณภาพหรือบางรายการอาจเป็นอันตรายส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค จึงอยากให้ผู้บริโภคตระหนักในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน                 สำหรับปีนี้มีของกลางที่ถูกนำมาทำลายทั้งสิ้นจำนวน 572,076 ชิ้น อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า เข็มขัด รองเท้า นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ และเครื่องสำอาง เป็นต้น โดยเป็นของกลางจากการจับกุมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 56,501 ชิ้น …

กระทรวงพาณิชย์ “ทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์” มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท Read More »