พระพรหมวชิรเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ มรณภาพแล้ว สิริอายุ 85 ปี 65 พรรษา

พระพรหมวชิรเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ มรณภาพแล้ว สิริอายุ 85 ปี 65 พรรษา

พระพรหมวชิรเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ มรณภาพแล้ว สิริอายุ 85 ปี 65 พรรษา เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5 ได้เข้ารับการรักษา ที่หอผู้ป่วยหนักวิกฤต (ICU) โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ด้วยมีอาการเหนื่อย ฉันอาหารได้ลดลง จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด ร่วมกับมีภาวะเลือดเป็นกรด และการทำงานของไตลดลง ทีมคณะแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราช ให้การรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจและการฟอกไต ร่วมกับการให้ยาปฏิชีวนะ จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ทางโรงพยาบาลพุทธชินราช ได้ออกประกาศอาการพระพรหมวชิรเจดีย์ฯ ว่าสัญญาณชีพยังไม่คงที่ ต้องใช้ยากระตุ้นหัวใจ และเครื่องช่วยหายใจ มีภาวะไตทำงานน้อย ไม่มีปีสสาวะอก ต้องฟอกไตด้วยเครื่องฟอกไตชนิดต่อเนื่อง ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด มีภาวะเลือดเป็นกรดเพิ่มมากขึ้น ยังคงให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ ทางหลอดเลือดดำต่อเนื่อง และมีภาวะซีดและเกร็ดเลือดจากการติดเชื้อในกระแสเลือด จำเป็นต้องได้รับเลือดและเกร็ดเลือดทดแทน จนกระทั่งในวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 05.00 …

พระพรหมวชิรเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ มรณภาพแล้ว สิริอายุ 85 ปี 65 พรรษา Read More »