เพิ่มจุดขายหวย 80 บาท แก้หวยแพงหวังตัดนอมินียึดโควตา

เพิ่มจุดขายหวย 80 บาท แก้หวยแพงหวังตัดนอมินียึดโควตา

เพิ่มจุดขายหวย 80 บาท แก้หวยแพงหวังตัดนอมินียึดโควตา ในวันนี้ ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 3 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนนนทบุรี 1 (สนามบินน้ำ) อ.เมืองนนทบุรี นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ได้ออกแถลงข่าวความคืบหน้าและกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานเพื่อเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยสรุปได้ข้อกำหนดมาตรการเป็น 3 แนวทาง ดังนี้ แนวทางที่ 1 คือโครงการสลากฯ 80 บาท ซึ่งทางสำนักงานสลากฯจะตั้งจุดจำหน่ายสลากฯในราคา 80 บาท จำนวน 1 พันจุด โดยโครงการนี้เริ่มต้นทำมาแล้วตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน ในจังหวัดนำร่องคือ กทม.และนนทบุรี ซึ่งในสองจังหวัดนี้เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด 80 จุด ต่อจากนี้ไปทางเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ในระดับภูมิภาคเพื่อคัดกรองกำหนดกระจายสลากฯเพิ่มเติม โดยจะให้มีจุดกระจายสลาก 1-2 จุด ในทุกอำเภอแต่ละอำเภอทั่วประเทศ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มิ.ย.65 แนวทางที่ 2 โครงการเปิดลงทะเบียนซื้อจองสลากฯล่วงหน้า ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนซื้อจองสลากฯล่วงหน้ากับทางสำนักงานสลากฯ 1.6 แสนราย …

เพิ่มจุดขายหวย 80 บาท แก้หวยแพงหวังตัดนอมินียึดโควตา Read More »