การประชุมคณะรัฐมนตรี

“ครม.” วันนี้ แก้สินค้าแพง-คลังเสนอแพ็คเกจ ลดค่าครองชีพ – เร่งคนละครึ่งเฟส4

“ครม.” วันนี้ แก้สินค้าแพง-คลังเสนอแพ็คเกจ ลดค่าครองชีพ – เร่งคนละครึ่งเฟส4 วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าปรึกษาหารือกับคณะรัฐมนตรี โดะนำปัญหาราคาสินค้าแพงเสนอ “ครม.” พิจารณากำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยไม่ให้กระทบกลไกตลาดเพิ่มเติมจากหลายมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานดำเนินการก่อนหน้านี้ ทั้งนี้มาตรการที่แต่ละกระทรวงจะเสนอ “ครม.” เพื่อลดค่าครองชีพ ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง เสนอเลื่อนมาตรการคนละครึ่งเฟส 4 เร็วขึ้นจากเดิมที่จะเริ่มใช้วันที่ 1 มี.ค.2565 เลื่อนเป็นวันที่ 21 ก.พ.2565 โดยจะลงทะเบียนวันที่ 14 ก.พ.2565 เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนและเติมเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์ เสนอของบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นวงเงิน 1,400 ล้านบาท เพื่อทำโครงการพาณิชย์ลดราคาลดค่าครองชีพประชาชน ซึ่งจะเพิ่มทางเลือกและสร้างความสมดุลด้านราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพในตลาดและการบริโภคภาคครัวเรือนในสถานการณ์ปัจจุบัน 90 วัน หรือ 3 เดือน รวม 3,050 จุดทั่วประเทศ ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น เนื้อไก่ ไข่ไก่ โดยมีจุดขายอยู่ในห้างสรรพสินค้า ปั๊มน้ำมัน ห้างท้องถิ่น ตลาดสด รถโมบาย กระทรวงพลังงาน กำหนดมาตรการลดค่าใช้จ่ายพลังงาน …

“ครม.” วันนี้ แก้สินค้าแพง-คลังเสนอแพ็คเกจ ลดค่าครองชีพ – เร่งคนละครึ่งเฟส4 Read More »