รัฐบาลเชิญชวนประชาชน ลดเค็มในทุกเมนูเจเพื่อสุขภาพ

รัฐบาลเชิญชวนประชาชน ลดเค็มในทุกเมนูเจเพื่อสุขภาพ

รัฐบาลเชิญชวนประชาชน ลดเค็มในทุกเมนูเจเพื่อสุขภาพ น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงเทศกาลกินเจ ประจำปี 2565 ที่เริ่มตั้งแต่วันนี้ (25 กันยายน 2565) ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ว่า รัฐบาลสนับสนุนกิจกรรมและเทศกาลต่างๆ ที่ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพดี และเนื่องในเทศกาลกินเจ ประจำปี 2565 ที่ประชาชนทั่วประเทศไทยนิยมร่วมกินเจนั้น จึงขอชวนเชิญลดการกินเค็มในทุกเมนูเจเพื่อสุขภาพที่ดีตลอดช่วงเทศกาลกินเจและรับประทานอาหารให้ได้สารอาหาร 5 หมู่ครบถ้วน โดยน.ส.ทิพานัน กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้ประกาศเป้าหมายลดการบริโภคโซเดียมทั่วโลกลงให้ได้ 30% ภายในปี 2568 พร้อมทั้งแนะนำให้ประชากรบริโภคโซเดียมไม่เกิน 2,300 มก.ต่อวัน สำหรับประเทศไทยนั้น เพื่อช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดลงได้ถึง 20% เครือข่ายลดบริโภคเค็ม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายจึงได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ลดการบริโภคเกลือโซเดียม” มุ่งเป้าสร้างพฤติกรรมบริโภคโซเดียมของคนไทยให้ไม่เกิน 700-800 มก.ต่อมื้ออาหาร ซึ่งจะทำให้เป้าหมายของประเทศไทยสำเร็จตามเป้าหมายของ WHO ด้วยที่จะมลดพฤติกรรมการบริโภคโซเดียมของคนไทยลง 30% ภายในปี 2568 โดยน.ส.ทิพานัน ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่า …

รัฐบาลเชิญชวนประชาชน ลดเค็มในทุกเมนูเจเพื่อสุขภาพ Read More »