อนุทิน

อนุทิน ตั้งเป้า ลดการตายจากโควิดในประเทศให้เป็น ศูนย์

อนุทิน ตั้งเป้า ลดการตายจากโควิดในประเทศให้เป็น ศูนย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข ได้เปิดเผยแนวทางการควบคุมโรคโควิด 19 ว่าที่ผ่านมาได้เตรียมความพร้อมมามาก และประชาชนให้ความร่วมมือดี พร้อมยืนยันมีวัคซีนเพียงพอเมื่อมองไปถึงเรื่องการให้โควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่นเพราะไทยมีความเชื่อมั่นในแนวทางการจัดการและความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงต้องอยู่ในจุดที่ควบคุมโรคได้ และเข้าใจโรค ตรงนี้เรียกว่า โควิดฟรี คันทรี เป้าหมายคือลดการเสียชีวิตจากโควิดให้น้อยลง อยากให้เหลือ “ศูนย์” ด้วยการฉีดวัคซีน มียารักษาโรคเพียงพอ มีความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันโรค คำว่า โควิดฟรี จึงไม่ได้แปลว่า ไม่มีการติดเชื้อเลย แต่หมายถึงจัดการได้ เราเคยทำได้ ครั้งหนึ่ง ไทยไม่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ถึง 6 เดือน แต่ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามา ทำให้มีสูญเสียในที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่า สังคมเข้าใจ ว่าจะอยู่กับโรนี้ได้อย่างไร ทำพฤติกรรมแบบไหนมีความเสี่ยง ก็ขอให้ช่วยกันหลีกเลี่ยง ทางกระทรวงฯ จะได้เตรียมการทั้งระบบการกระจายและบริหารวัคซีนไปจนถึงการรักษาด้วย เมื่อช่วยกันแล้ว จะไปถึงวันที่ไทย จะไม่มีการเสียชีวิตจากโควิด 19 อีกต่อไป