เงินอุดหนุนบุตร

ผู้ปกครอง “อย่าลืม” ลงทะเบียนรับ “เงินอุดหนุนบุตร” เช็คขั้นตอน-วิธีที่นี่

ผู้ปกครอง “อย่าลืม” ลงทะเบียนรับ “เงินอุดหนุนบุตร” เช็คขั้นตอน-วิธีที่นี่ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อัปเดต การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตร โดยระบุข้อความว่า เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครองท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้ กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขตเมืองพัทยา : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล ข้อแนะนำ หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิอยู่เป็นประจำหากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199(ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.) …

ผู้ปกครอง “อย่าลืม” ลงทะเบียนรับ “เงินอุดหนุนบุตร” เช็คขั้นตอน-วิธีที่นี่ Read More »