เงินเยียวยาแท็กซี่

ย้ำอีกวันนี้มีโอน “เงินเยียวยาแท็กซี่” วินจยย. รอบแรก 5,000 และ 10,000

ย้ำอีกวันนี้มีโอน “เงินเยียวยาแท็กซี่” วินจยย. รอบแรก 5,000 และ 10,000 โอนเงินช่วยเหลือรอบแรกวันที่ 8 – 12 พ.ย. 64 กรมขนส่งฯ เริ่มโอน “เงินเยียวยาแท็กซี่” วินมอเตอร์ไซค์ผ่านบัญชีพร้อมเพย์กลุ่มไหนได้ก่อนเช็คที่นี่ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลังจากนี้ที่เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาสำหรับผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ และวินจักรยายนต์รับจ้างไปแล้ว กรมการขนส่งทางบกได้เร่งตรวจสอบและคัดกรองความซ้ำซ้อนข้อมูลการลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยเหลือ โดยผู้มีสิทธิจะต้องเป็นผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (29 จังหวัด) มีศักยภาพในการขับรถ มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ รถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วน และไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และในกรณีรถเช่าขับ กรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบข้อมูลจากผู้ให้เช่าก่อนพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขเป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือหรือไม่ เมื่อตรวจสอบแล้วเป็นไปตามเงื่อนไขจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับสิทธิทราบ และดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ กำหนดระยะเวลาการโอนออกเป็น 2 รอบ ดังนี้ รอบแรกระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน …

ย้ำอีกวันนี้มีโอน “เงินเยียวยาแท็กซี่” วินจยย. รอบแรก 5,000 และ 10,000 Read More »