คุมเข้มร้านเกม-เน็ตสกัดโควิด หวั่นแพร่เชื้อหลังเด็กปิดเทอม

คุมเข้มร้านเกม-เน็ตสกัดโควิด หวั่นแพร่เชื้อหลังเด็กปิดเทอม

คุมเข้มร้านเกม-เน็ตสกัดโควิด หวั่นแพร่เชื้อหลังเด็กปิดเทอม นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ออกมาเปิดเผยว่า ในช่วงปิดเทอมจะมีเด็กและเยาวชนเข้าใช้บริการร้านเกม และอินเตอร์เน็ต เป็นจำนวนมาก ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จึงมีความห่วงใยถึงการติดเชื้อในเด็กค่อนข้างมากและร้านเกมอาจกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้ ทางสวธ.จึงดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน การติดเชื้อ ด้วยการลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบกิจการทั้งในส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยมีการออกหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะนายทะเบียนประจำจังหวัดให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แก่ผู้ประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในการกำกับดูแล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ดังนี้ ให้มีการคัดกรองอาการป่วย เช่น มีไข้ น้ำมูก เจ็บคอ หรือมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออก และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล ทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสและฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อภายในและภายนอกสถานประกอบกิจการของท่านอย่างสม่ำเสมอ ให้มีการบริการเจลล้างมือและขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาดโดยการล้างมืออย่างสม่ำเสมอ มีมาตรการให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานและขอความร่วมมือลูกค้าให้สวมหน้ากากอนามัยขณะเข้าใช้บริการ โดยนายชายยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ขอย้ำว่าการประกอบกิจการให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เช่น มาตรการ DMHTTA มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยต่อเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ขอความร่วมมือเด็กและเยาวชนปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในวงกว้าง อย่างไรก็ตามหากมีข้อสงสัยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ …

คุมเข้มร้านเกม-เน็ตสกัดโควิด หวั่นแพร่เชื้อหลังเด็กปิดเทอม Read More »