กบง.ตรึงราคาแก๊สหุงต้ม สิ้นสุด 31 มี.ค.65

กบง.ตรึงราคาแก๊สหุงต้ม สิ้นสุด 31 มี.ค.65

กบง.ตรึงราคาแก๊สหุงต้ม สิ้นสุด 31 มี.ค.65 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือ กบง. โดยมี นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมครั้ง ได้มีเปิดเผยว่า จากสถานการณ์ด้านพลังงานโลกยังมีความผันผวน ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซ LPG ตลาดโลกที่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดย ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 อยู่ที่ 682.90 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เทียบได้กับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ที่ 412 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม อย่างไรก็ตามรัฐบาลยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งยังส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพและภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมปัญหาและดูแลประชาชนไม่ให้รับความเดือนร้อนในเรื่องก๊าซ LPG ที่ประชุม กบง. จึงมีมติเห็นชอบการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซ LPG โดยให้คงราคาไว้ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการฯ …

กบง.ตรึงราคาแก๊สหุงต้ม สิ้นสุด 31 มี.ค.65 Read More »