ป่วยโควิดระดับไหนอาการหนัก-เบา รับการดูแลต่างกันอย่างไรมาดูกัน

ป่วยโควิดระดับไหนอาการหนัก-เบา รับการดูแลต่างกันอย่างไรมาดูกัน

ป่วยโควิดระดับไหนอาการหนัก-เบา รับการดูแลต่างกันอย่างไรมาดูกัน แนวทางการรักษา “โควิด” อัพเดทล่าสุดของผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการในแต่ละกลุ่มอาการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ป่วยทุกคนและหากติดเชื้อไปแล้วจะได้รับการรักษาถูกต้อง โดยผู้ติดเชื้อในแต่ละระดับมีแนวทางการรักษาที่แตกต่างกัน ตามแต่ระดับอาการ ดังนี้ การดูแลผู้ป่วย “โควิด” ระดับสีเขียว  ลักษณะอาการ : ไม่มีอาการ หรือ มีอาการหวัดเล็กน้อย ออกซิเจนในเลือดมากกว่า 95 % ไม่มีความเสี่ยง สถานที่ Home Isolation กักตัวที่บ้าน วันแรกหลังตรวจพบเชื้อ (DAY-1) : ให้ยาตามอาการ (Covid สูตร1) ตรวจ ความเข้มข้นของออกวิเจนในเลือด หาน้อยกว่า 95% เอ็กซเรย์ปอด ติดตามอาการ ณ Covid clinic ไม่ติดตามอาการ สามารถกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 10 วัน การดูแลผู้ป่วย “โควิด” ระดับสีเหลืองอ่อน ลักษณะอาการ : มีอาการหวัดเล้กน้อย ออกซิเจนในเลือดมากกว่า 95 % มีความเสี่ยงขอใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 1.อายุมากกว่า 70 …

ป่วยโควิดระดับไหนอาการหนัก-เบา รับการดูแลต่างกันอย่างไรมาดูกัน Read More »