โฆษกรัฐบาล แนะประชาชนติดตาม คนละครึ่งเฟส 5 เก็บตก 3 ล้านสิทธิ

โฆษกรัฐบาล แนะประชาชนติดตาม คนละครึ่งเฟส 5 เก็บตก 3 ล้านสิทธิ

โฆษกรัฐบาล แนะประชาชนติดตาม คนละครึ่งเฟส 5 เก็บตก 3 ล้านสิทธิ นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปิดเผยว่า ทางกระทรวงการคลังจะมีการพิจารณานำสิทธิประมาณ 3.07 ล้านสิทธิ ที่ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 แต่ไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด กลับมาเปิดโอกาสให้มีการลงทะเบียนอีกรอบ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ ขอให้ติดตามข่าวสารจากรัฐบาลเพื่อจะได้สมัครเข้าร่วมโครงการได้อีกครั้งหนึ่ง สำหรับยอดรวมการใช้จ่ายภาครัฐและประชาชน ภายใต้มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิสะสมรวม 36.43 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสมรวม 23,934.5 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 23.40 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 21,338 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสม 10,817 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 10,521 ล้านบาท โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ …

โฆษกรัฐบาล แนะประชาชนติดตาม คนละครึ่งเฟส 5 เก็บตก 3 ล้านสิทธิ Read More »