อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

รมว.แรงงาน

รมว.แรงงาน สั่งเร่งช่วยเหลือชุมชนบ่อนไก่ ขอนายจ้างให้หยุดโดยไม่ถือเป็นวันลา

รมว.แรงงาน สั่งเร่งช่วยเหลือชุมชนบ่อนไก่ ขอนายจ้างให้หยุดโดยไม่ถือเป็นวันลา

รมว.แรงงาน สั่งเร่งช่วยเหลือชุมชนบ่อนไก่ ขอนายจ้างให้หยุดโดยไม่ถือเป็นวันลา นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2565 ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนบ่อนไก่ สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือ ในส่วนของกระทรวงแรงงาน มอบให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) และผู้แทนจากกรมต่างๆ นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ เสื้อผ้า ชุดเครื่องนอน ผ้าห่ม ผ้าอนามัย หน้ากากอนามัย ข้าวสาร อาหารกระป๋อง น้ำดื่ม และน้ำผลไม้ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบกิจการ ไปมอบผ่านตัวแทนเครือข่ายประกันสังคมในพื้นที่ ให้ลูกจ้างและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมกันนี้ สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีหนังสือถึงสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 1 ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง ซึ่งได้รับผลกระทบจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้าง โดยหากลูกจ้างไม่สามารถไปทำงานได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลา หรือเป็นความผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้าง …

รมว.แรงงาน สั่งเร่งช่วยเหลือชุมชนบ่อนไก่ ขอนายจ้างให้หยุดโดยไม่ถือเป็นวันลา Read More »

บริลเลียนท์

สุชาติ “ยืนยัน” จ่าย”เงินประกันว่างงาน” ลูกจ้างบริลเลียนท์

สุชาติ “ยืนยัน” จ่าย”เงินประกันว่างงาน” ลูกจ้างบริลเลียนท์ รมว.แรงงาน ยืนยัน ดูแลลูกจ้างบริลเลียนท์ฯ อย่างเต็มที่ จ่ายเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง จำนวน 1,231 คน 22,321,856 บาท สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินประกันการว่างงานแก่ลูกจ้าง 65,540,768 บาท นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรณีสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นเนลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนลูกจ้าง บริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด เดินทางไปบริเวณศูนย์รับเรื่องรองทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรี และขอให้ช่วยแก้ปัญหาของลูกจ้างและเรียกร้องให้รัฐบาลนำงบกลางมาจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง เพื่อเป็นบรรเทาความเดือดร้อน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เข้าไปช่วยเหลือลูกจ้าง บริษัท บริลเลียนท์ฯ ที่ถูกเลิกจ้างจำนวน 1,388 คน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เนื่องจากนายจ้างปิดกิจการและไม่ได้รับเงินชดเชย โดยผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือนั้น พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 242,686,682.71 บาท ซึ่งนายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จึงได้แจ้งความดำเนินคดีอาญานายจ้าง ฐานฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองแรงงาน …

สุชาติ “ยืนยัน” จ่าย”เงินประกันว่างงาน” ลูกจ้างบริลเลียนท์ Read More »