เปิดภาพล่าสุด รถไฟมือสองจากญี่ปุ่น Kiha 183 ได้ทาสีใหม่แต่ยังคงความดังเดิมไว้

เปิดภาพล่าสุด รถไฟมือสองจากญี่ปุ่น Kiha 183 ได้ทาสีใหม่แต่ยังคงความดังเดิมไว้

เปิดภาพล่าสุด รถไฟมือสองจากญี่ปุ่น Kiha 183 ได้ทาสีใหม่แต่ยังคงความดังเดิมไว้ จากกรณี การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้นำขบวนรถไฟดีเซลราง Kiha 183 (คีฮา 183) จาก JR Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 17 คัน ไปที่โรงงานมักกะสัน เพื่อให้ฝ่ายการช่างกล ดำเนินการทดสอบสมรรถนะตัวรถ รวมทั้งซ่อมปรับปรุงสภาพรถก่อนนำมาให้บริการประชาชนนั้น โดยล่าสุดมีรายงานว่า นายอดิศร สิงหกาญจน์ วิศวกรอำนวยการศูนย์ซ่อมรถดีเซลรางและรถปรับอากาศ ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เผยภาพ Kiha 183 ที่ได้ผ่านการทำสีใหม่ โดยยึดหลักสี แถบ ตัวอักษรดั้งเดิม พร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่า 14.00 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2565 การเคลื่อนย้ายรถ KIHA183 ที่ทำสีเสร็จ เพื่อเร่งมาประกอบอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ เสร็จสิ้นเอาที่เวลา 18.30 น.