ยกเว้นค่าทางด่วน วันหยุดราชการของวันที่ 13 ต.ค. รวมกว่า 60 ด่าน

ยกเว้นค่าทางด่วน วันหยุดราชการของวันที่ 13 ต.ค. รวมกว่า 60 ด่าน

ยกเว้นค่าทางด่วน วันหยุดราชการของวันที่ 13 ต.ค. รวมกว่า 60 ด่าน เนื่องด้วยวันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565 ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 00.01 – 24.00 น. ดังนี้ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด ทั้งนี้ นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ยังได้เพิ่มเติมว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 14 …

ยกเว้นค่าทางด่วน วันหยุดราชการของวันที่ 13 ต.ค. รวมกว่า 60 ด่าน Read More »