อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

สรุปมติศบค. ปรับทุกจังหวัดเป็นสีเขียว เตรียมศึกษากฎหมายเปิดสถานบันเทิงถึงตี 2

สรุปมติศบค. ปรับทุกจังหวัดเป็นสีเขียว เตรียมศึกษากฎหมายเปิดสถานบันเทิงถึงตี 2

สรุปมติศบค. ปรับทุกจังหวัดเป็นสีเขียว เตรียมศึกษากฎหมายเปิดสถานบันเทิงถึงตี 2 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ มีมติให้ผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคในประเทศเพิ่มเติม ดังนี้ พื้นที่สถานการณ์ ให้ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์เป็นระดับเฝ้าระวัง (สีเขียว) ทั้งประเทศ และยกเลิกการกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว มาตรการการใส่หน้ากากอนามัย ให้ปรับเป็นข้อแนะนำว่าควรสวมหน้ากาก และให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่แออัด สถานที่ปิด หรือมีการอยู่ใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก การบริโภคสุราหรือแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร ให้เปิดบริการได้ตามปกติโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการประเภทสถานบันเทิง ฯลฯ เปิดให้บริการและให้ผู้รับบริการดื่มแอลกอฮอล์ได้ โดยเปิดให้บริการตามกฎหมายเดิมกำหนด การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ผ่อนคลายให้การดำเนินการเป็นไปตามปกติ การคัดกรองอุณหภูมิ ไม่มีความจำเป็นต้องคัดกรองอุณหภูมิในอาคารสถานที่ (อาจให้มีการคัดกรองอุณหภูมิในสถานที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด) การเว้นระยะห่าง แนะนำให้มีการเว้นระยะห่างตามความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรค มาตรการรวมกลุ่ม ให้ตรวจคัดกรอง ATK กรณีเป็นผู้ป่วยสงสัยที่มีอาการทางเดินหายใจ หากมีการรวมกลุ่มมากกว่า 2,000 คน ขอให้แจ้งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อเฝ้าระวังการระบาด นอกจากนี้ ยังให้ยกเว้นการลงทะเบียน Thailand Pass ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ …

สรุปมติศบค. ปรับทุกจังหวัดเป็นสีเขียว เตรียมศึกษากฎหมายเปิดสถานบันเทิงถึงตี 2 Read More »

คุมเข้มร้านเกม-เน็ตสกัดโควิด หวั่นแพร่เชื้อหลังเด็กปิดเทอม

คุมเข้มร้านเกม-เน็ตสกัดโควิด หวั่นแพร่เชื้อหลังเด็กปิดเทอม

คุมเข้มร้านเกม-เน็ตสกัดโควิด หวั่นแพร่เชื้อหลังเด็กปิดเทอม นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ออกมาเปิดเผยว่า ในช่วงปิดเทอมจะมีเด็กและเยาวชนเข้าใช้บริการร้านเกม และอินเตอร์เน็ต เป็นจำนวนมาก ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จึงมีความห่วงใยถึงการติดเชื้อในเด็กค่อนข้างมากและร้านเกมอาจกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้ ทางสวธ.จึงดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน การติดเชื้อ ด้วยการลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบกิจการทั้งในส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยมีการออกหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะนายทะเบียนประจำจังหวัดให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แก่ผู้ประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในการกำกับดูแล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ดังนี้ ให้มีการคัดกรองอาการป่วย เช่น มีไข้ น้ำมูก เจ็บคอ หรือมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออก และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล ทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสและฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อภายในและภายนอกสถานประกอบกิจการของท่านอย่างสม่ำเสมอ ให้มีการบริการเจลล้างมือและขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาดโดยการล้างมืออย่างสม่ำเสมอ มีมาตรการให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานและขอความร่วมมือลูกค้าให้สวมหน้ากากอนามัยขณะเข้าใช้บริการ โดยนายชายยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ขอย้ำว่าการประกอบกิจการให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เช่น มาตรการ DMHTTA มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยต่อเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ขอความร่วมมือเด็กและเยาวชนปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในวงกว้าง อย่างไรก็ตามหากมีข้อสงสัยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ …

คุมเข้มร้านเกม-เน็ตสกัดโควิด หวั่นแพร่เชื้อหลังเด็กปิดเทอม Read More »