อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

มาตรการคุม Test & Go

สรุปชัดสงกรานต์ 2565 เล่นน้ำได้หรือไม่ มีข้อห้ามอะไรบ้าง

สรุปชัดสงกรานต์ 2565 เล่นน้ำได้หรือไม่ มีข้อห้ามอะไรบ้าง

สรุปชัดสงกรานต์ 2565 เล่นน้ำได้หรือไม่ มีข้อห้ามอะไรบ้าง ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ชุดใหญ่ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในการจัดงานช่วงเทศกาล สงกรานต์ ประจำปี 2565 “ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ รับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม” และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ดังนี้ การเตรียมตัวก่อนร่วมงานสงกรานต์ 2565 ให้พิจารณาตรวจ ATK ก่อนเดินทาง หรือ ก่อนร่วมงานภายใน 72 ชั่วโมง ผู้จัดงาน และกิจการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสงกรานต์ให้ลงทะเบียนบนระบบ TSC2+ และประเมินตนเองตามประเภทมาตรการ COVID Free Setting ได้แก่ การจัดกิจกรรมพิเศษ (แสดงคอนเสิร์ต/ดนตรี งานอีเวนท์ งานเทศกาล มหกรรม) การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน ศาสนสถาน ร้านอาหาร ขนส่งสาธารณะ ฯลฯ ระหว่างช่วงงานสงกรานต์ พื้นที่จัดงานสงกรานต์ ที่มีการจัดเตรียมสถานที่และควบคุมกำกับ อนุญาตให้เล่นน้ำ และจัดกิจกรรมตามประเพณี เช่น รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ การละเล่น การแสดงทางวัฒนธรรม …

สรุปชัดสงกรานต์ 2565 เล่นน้ำได้หรือไม่ มีข้อห้ามอะไรบ้าง Read More »

มาตรการคุม Test & Go

ศปก.ศบค. ถกมาตรการคุม Test & Go จ่อขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ศปก.ศบค. ถกมาตรการคุม Test & Go จ่อขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เมื่อเวลา 09.15 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. กล่าวว่าการประชุม ศปก.ศบค. วันนี้  จะมีการประเมินภาพรวม มาตรการผ่อนคลายตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ อาทิ การปรับพื้นที่สีให้ประชาชนมีความคล่องตัวขึ้น ซึ่งนายกฯ สั่งการตั้งแต่สัปดาห์แรกหลังปีใหม่ ให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่วนมาตรการเทสต์แอนด์โก จะปรับเพิ่มเงื่อนไขอย่างไรหรือไม่นั้น พล.อ.สุพจน์ ระบุว่า เทสต์แอนด์โกเงื่อนไขสำคัญ คือระยะเวลา 7 วัน เราจะต้องหาวิธีการควบคุมผู้ที่เดินทางเข้าประเทศให้ได้ เมื่อผ่าน 7 วันไปแล้วถือว่าปลอดภัย ย้ำว่าเมื่อเข้ามาครั้งแรกจะต้องตรวจหาเชื้อโดย RT-PCR จากนั้นจะอยู่ในช่วงการควบคุมไว้สังเกต จะต้องมีระบบการติดตามว่าอยู่ที่ไหนแต่ไม่ใช่การกักตัว โดยวันนี้เราจะพิจารณามาตรการเพิ่มเติมให้รัดกุมมากขึ้น และมีข้อกำหนดชัดเจนและในวันที่ 5 และ 6 จะต้องตรวจหาเชื้อโดย RT-PCR ซ้ำ เมื่อปลอดภัยก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยได้ เมื่อถามถึงการพิจารณากรณีสถานบันเทิง ที่ขออนุญาตปรับรูปแบบเป็นร้านอาหาร …

ศปก.ศบค. ถกมาตรการคุม Test & Go จ่อขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน Read More »