13-14 ก.ค. ขึ้นทางด่วนไปต่างจังหวัด เส้นทาง-มอเตอร์เวย์ M6 ฟรี

13-14 ก.ค. ขึ้นทางด่วนไปต่างจังหวัด เส้นทาง-มอเตอร์เวย์ M6 ฟรี

13-14 ก.ค. ขึ้นทางด่วนไปต่างจังหวัด เส้นทาง-มอเตอร์เวย์ M6 ฟรี ในช่วงวันหยุดยาว ตั้งแต่ 13-17 ก.ค. 2565 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ ในช่วงวันหยุดราชการ 2 วัน คือ 13-14 กรกฎาคม 2565 ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา รวม 3 สายทาง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพุธ จนถึง 24.00 น. ของวันพฤหัสบดี ได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน นอกจากนี้ กรมทางหลวงเปิดให้บริการชั่วคราวบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (M6) สายบางปะอิน – นครราชสีมา ช่วงปากช่อง – สีคิ้ว – ขามทะเลสอ …

13-14 ก.ค. ขึ้นทางด่วนไปต่างจังหวัด เส้นทาง-มอเตอร์เวย์ M6 ฟรี Read More »