ศาล รธน.สั่ง สำลี รักสุทธี

ศาล รธน.สั่ง สำลี รักสุทธี “ส.ส. ภูมิใจไทย”หยุดปฏิบัติหน้าที่

ศาล รธน.สั่ง สำลี รักสุทธี “ส.ส. ภูมิใจไทย”หยุดปฏิบัติหน้าที่ ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง สำลี รักสุทธี “ส.ส.ภูมิใจไทย” ไว้พิจารณา ปมอ้างได้รับเงินเพื่อย้ายพรรคจริงหรือไม่ สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัย เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2564 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเรื่องที่ 20/2564 กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ร้อง ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส. ของนายสำลี รักสุทธี “ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย” สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (5) จึงมีมติเอกฉันท์รับคำร้องไว้วินิจฉัย …

ศาล รธน.สั่ง สำลี รักสุทธี “ส.ส. ภูมิใจไทย”หยุดปฏิบัติหน้าที่ Read More »