สมเด็จช่วง

เคลื่อนสรีระ “สมเด็จช่วง” ถึงวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พุทธศาสนิกชนร่วมอาลัยล้น

เคลื่อนสรีระ “สมเด็จช่วง” ถึงวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พุทธศาสนิกชนร่วมอาลัยล้น ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ โดยเมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. ได้มีการเคลื่อนสรีระ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) หรือ “สมเด็จช่วง” อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม(มส.) ออกจากโรงพยาบาลศิริราช มายังวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ โดยมีพระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) หลังจากนั้น ในเวลา 09.00 น. ได้เปิดให้คณะสงฆ์ เข้าสรงน้ำศพ “สมเด็จช่วง” ต่อจากนั้น จะเป็น คณะศิษย์ และ พุทธศาสนิกชน เข้าสรงน้ำ ไปจนถึงเวลา 16.00 น. และในเวลา 17.00 น. จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ …

เคลื่อนสรีระ “สมเด็จช่วง” ถึงวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พุทธศาสนิกชนร่วมอาลัยล้น Read More »