PEA ประกาศเตือนภัยในกรณีเกิดพายุฝน ลมกระโชกแรง ต้นไม้อาจล้มทับสายไฟฟ้า

PEA ประกาศเตือนภัยในกรณีเกิดพายุฝน ลมกระโชกแรง ต้นไม้อาจล้มทับสายไฟฟ้า

PEA ประกาศเตือนภัยในกรณีเกิดพายุฝน ลมกระโชกแรง ต้นไม้อาจล้มทับสายไฟฟ้า จากประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนมีฝนฟ้าคะนอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารสภาพอากาศ ประกาศเตือนจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด หากพบพายุฝนและลมกระโชกแรงพัดต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าขาดอย่าเข้าใกล้ โทรแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ทำการตรวจสอบและตัดกระแสไฟฟ้าและปฏิบัติตามข้อแนะนำ ดังนี้ ห้ามก้าวเท้าลงจากรถ ใช้วิธีกระโดดตัวลอยจากตัวรถลงพื้น เดินออกจากตัวรถโดยเท้าทั้งสองข้างชิดกันพร้อมขยับไปข้างหน้า ห้ามก้าวเท้ายาวหรือวิ่ง เพราะอาจถูกไฟดูดจากแรงดันไฟฟ้าที่ต่างกันระหว่างเท้า 2 ข้าง ห้ามส่วนใดของร่างกาย โดนรถ อาจจะทำให้โดนไฟฟ้าดูด ระยะที่ปลอดภัย คือ ห่างจากตัวรถและสายไฟฟ้าที่ขาดไม่น้อยกว่า 3 เมตร ทั้งนี้ หากพบเห็นระบบจำหน่ายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด แจ้งให้เจ้าหน้าที่ PEA ใกล้บ้าน เพื่อดำเนินการแก้ไขทันที หรือ โทร. 1129 PEA Contact Center ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus