เนื้อหมูแพง-cv

“แก้หมูแพง” พาณิชย์-เกษตรฯ ถกด่วนห้ามส่งหมูเป็น 3 เดือน

“แก้หมูแพง” พาณิชย์-เกษตรฯ ถกด่วนห้ามส่งหมูเป็น 3 เดือน ในวันที่ 5 ม.ค. 65 ที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนายโสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดี กรมปศุสัตว์ ที่ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ กล่าวกับที่ประชุมว่าได้มีการพิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับของเรื่องสุกร หารือร่วมกันกับกรมปศุสัตว์ที่เป็นหน่วยงานดูแล การผลิตสุกรป้อนเข้าสู่ตลาด ตัวเลขเบื้องต้นในปี 2564 มีการเลี้ยงสุกรป้อนเข้าสู่ตลาด ประมาณ 19 ล้านตัว บริโภคในประเทศ 18 ล้านตัว ส่งออกไปต่างประเทศประมาณ 1 ล้านตัว คาดการณ์ว่าปี 2565 จะมีสุกรหายไปจากระบบ เหลือประมาณ 13 ล้านตัว จาก …

“แก้หมูแพง” พาณิชย์-เกษตรฯ ถกด่วนห้ามส่งหมูเป็น 3 เดือน Read More »