ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (สนามม้านางเลิ้งเดิม) ทั้งนี้ ได้มีประชาชนที่สวมเสื้อสีเหลืองจำนวนมาก เดินทางมา รอเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.