อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

ผู้ป่วยโควิด

กทม. เปิดเผย เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. พบมีผู้ป่วยโควิดมาใช้สิทธิ์ 17 ราย

กทม. เปิดเผย “เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.” พบมีผู้ป่วยโควิดมาใช้สิทธิ์ 17 ราย

กทม. เปิดเผย “เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.” พบมีผู้ป่วยโควิดมาใช้สิทธิ์ 17 ราย ในวันนี้ นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และนายอภิชัย ทองประสม กรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แถลงภาพรวมการลงคะแนน “เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.” และ ส.ก. ก่อนปิดการลงคะแนน ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง โดยเพิ่มเติมจากเมื่อเช้า พบรายงานผู้ป่วยโควิดมาลงคะแนนเสียง 17 ราย โดยไม่พบผู้กระทำผิดเพิ่มเติม หลังจากที่เมื่อเช้าพบ 3 ราย ในส่วนของเลือกตั้งวันนี้ได้ตรวจตามหน่วยต่างๆ พบว่าผู้ออกมาใช้สิทธิ์เกิน 50% พร้อมขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์กัน กรณีที่คะแนนกับผู้ลงคะแนนไม่เท่ากัน จะไม่นับคะแนนรอบสอง โดยทางประธานจะไม่ประกาศคะแนนที่หน่วยนั้น จะทำการรวบรวมพร้อมรายงานให้ทางกกต. รับทราบ และทาง กกต.จะพิจารณาว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ส่วนสีปากกาที่ใช้นั้น จะเป็นสีไหนก็ได้ ถ้าขีดแล้วไม่เป็นบัตรเสีย ให้นับเป็นคะแนน

เช็กค่ารักษาผู้ป่วยโควิดล่าสุด กรมบัญชีกลางปรับลดให้สอดคล้องต้นทุนแล้ว

เช็กค่ารักษาผู้ป่วยโควิดล่าสุด กรมบัญชีกลางปรับลดให้สอดคล้องต้นทุนแล้ว

เช็กค่ารักษาผู้ป่วยโควิดล่าสุด กรมบัญชีกลางปรับลดให้สอดคล้องต้นทุนแล้ว โดยในวันที่ 8 มี.ค.65 ทางนางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากรที่ใช้เพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 มีความพร้อมมากขึ้น ประกอบกับผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง ส่งผลให้ต้นทุนต่างๆ ในการรักษาพยาบาลปรับราคาลดลง กรมบัญชีกลางจึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด 19 ให้สอดคล้องกับบริการและต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง อีกทั้งช่วยลดงบประมาณร่ายจ่ายที่ไม่จำเป็น แต่ยังคงประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยตามเดิม โดยมีการปรับปรุงรายละเอียด ดังนี้ ประเภทผู้ป่วยนอก การตรวจยืนยันการติดเชื้อโควิด 19 1.1 การตรวจยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี Real Time PCR โดยการป้ายหลังโพรงจมูกและลำคอ ประเภท 2 ยีน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 900 บาท จากเดิม 1,300 บาท 1.2 การตรวจยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี Real Time PCR โดยการป้ายหลังโพรงจมูกและลำคอ ประเภท 3 ยีนขึ้นไป ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,100 บาท จากเดิม 1,500 บาท …

เช็กค่ารักษาผู้ป่วยโควิดล่าสุด กรมบัญชีกลางปรับลดให้สอดคล้องต้นทุนแล้ว Read More »