ก.ต.ช.มีมติแต่งตั้งให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ เป็น ผบ.ตร.คนที่ 13

ก.ต.ช.มีมติแต่งตั้งให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ เป็น ผบ.ตร.คนที่ 13

ก.ต.ช.มีมติแต่งตั้งให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ เป็น ผบ.ตร.คนที่ 13 ในวันนี้ทาง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ต.ช.โดยมีวาระสำคัญคือ เลือกผู้มาทำหน้าที่ “ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ” หรือ ผบ.ตร.แทนที่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน ที่จะถึงนี้ โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ เป็น ผบ.ตร.คนที่ 13 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ 6-0