กรม​อุทยาน​แห่งชาติฯ​ สั่งเฝ้าระวัง ฝีดาษวานร พร้อมออกแนวทาง​ป้องกัน

กรม​อุทยาน​แห่งชาติฯ​ สั่งเฝ้าระวัง ฝีดาษวานร พร้อมออกแนวทาง​ป้องกัน

กรม​อุทยาน​แห่งชาติฯ​ สั่งเฝ้าระวัง ฝีดาษวานร พร้อมออกแนวทาง​ป้องกัน จากกรณีการแพร่ระบาด ของโรคฝีดาษวานร (Monkey Pox) ซึ่งสามารถแพร่จากคนสู่สัตว์ได้นั้น ล่าสุดทางด้าน นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกมาเปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค “ฝีดาษวานร” (Monkey Pox) เนื่องจากพบได้ในสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์ตระกูลลิง และสัตว์ฟันแทะ เช่น กระรอก หนูป่า เป็นต้น จึงให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานร โดยปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคฝีดาษวานรในสัตว์ป่า กำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพอนามัยอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะผู้ทำงานใกล้ชิดกับสัตว์ป่า รวมถึงประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวให้ตระหนักถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ส่นแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคฝีดาษวานร (Monkey Pox) ในสัตว์ป่าสำหรับเจ้าหน้าที่ คือ หากมีอาการที่เข้าข่ายหรือคล้ายกับอาการของโรค “ฝีดาษวานร”  (Monkey Pox) ให้งดการให้อาหารสัตว์ป่า การเลี้ยงดูแลสัตว์ป่า และการสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ป่า จนกว่าจะได้รับการตรวจวินิจฉัยยืนยันจากแพทย์ว่าไม่ได้เป็นโรคฝีดาษวานร  รักษาสุขอนามัยส่วนตัว ใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง เป็นต้น ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ก่อนและหลังสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ป่าทุกครั้ง  หมั่นสังเกตอาการป่วย/ความผิดปกติของร่างกายตนเอง โดยเฉพาะอาการผื่นต่างๆที่ขึ้นตามร่างกาย หมั่นสังเกตอาการป่วย/ความผิดปกติของสัตว์ป่าที่ดูแลเป็นประจำ หากพบอาการป่วยให้รีบแจ้งสัตวแพทย์และผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการรักษาต่อไป  รักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ป่า หรือบริเวณที่สัตว์ป่าธรรมชาติอาจมีโอกาสเข้ามาใช้ประโยชน์ …

กรม​อุทยาน​แห่งชาติฯ​ สั่งเฝ้าระวัง ฝีดาษวานร พร้อมออกแนวทาง​ป้องกัน Read More »