ปฏิทินวันหยุด

ปฏิทินวันหยุด “ช่วงสิ้นปี” หยุดวันไหนบ้าง เช็คได้ที่นี่

ปฏิทินวันหยุด “ช่วงสิ้นปี” หยุดวันไหนบ้าง เช็คได้ที่นี่ เช็ค “ปฏิทินวันหยุด” เดือนตุลาคม 2564 พบว่าเดือนนี้มีวันหยุด 4 วันด้วยกันคือ วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9, หยุดชดเชยวันปิยมหาราช, วันสารทเดือนสิบ, วันออกพรรษา สำหรับวันหยุดเดือนตุลาคม 2564 มีวันหยุดที่หยุดเหมือนกันทั้งประเทศอยู่ 2 วันด้วยกัน คือ วันพุธที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรณคตในหลวงรัชกาลที่ 9 วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม เป็นวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันปิยมหาราชปีนี้ตรงกับวันเสาร์) นอกจากนี้ ยังมีวันหยุดประจำภาคที่ ครม. เคาะเพิ่มมาในปี 2564 โดยในเดือนตุลาคมนี้ มีอยู่ 2 วัน คือ วันพุธที่ 6 ตุลาคม เป็นวันหยุดประจำภาคใต้ (วันสารทเดือนสิบ) วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม เป็นวันหยุดประจำภาคกลาง (วันออกพรรษา) “วันหยุดยาว” เดือนตุลาคม …

ปฏิทินวันหยุด “ช่วงสิ้นปี” หยุดวันไหนบ้าง เช็คได้ที่นี่ Read More »