รมว.วัฒนธรรม สั่งเร่งบูรณะโบราณสถานอยุธยาที่จมน้ำ 83 แห่ง

รมว.วัฒนธรรม สั่งเร่งบูรณะโบราณสถานอยุธยาที่จมน้ำ 83 แห่ง

รมว.วัฒนธรรม สั่งเร่งบูรณะโบราณสถานอยุธยาที่จมน้ำ 83 แห่ง นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ออกมาเปิดถึง รายงานโบราณสถานในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีโบราณสถานอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 394 แห่ง แบ่งเป็นในเกาะเมือง 189 แห่ง นอกเกาะเมือง 205 แห่ง โดยในปี 2565 มีโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 83 แห่ง แบ่งเป็น ในเกาะเมือง 3 แห่ง นอกเกาะเมือง 80 แห่ง โดยการดำเนินการป้องกันโบราณสถานจากน้ำท่วม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากรได้ร่วมมือกับทางจังหวัด วัด ศาสนสถาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 2 พื้นที่หลักๆ ได้แก่ พื้นที่เกาะเมืองอยุธยาใช้แนวถนนอู่ทอง (แนวกำแพงเมืองเดิม) รอบเกาะเมืองเป็นคันป้องกันน้ำ โดยในบริเวณที่ถนนมีระดับต่ำทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาทำการเสริมแนวถนนด้วยคันดิน ทำให้โบราณสถานเกือบทั้งหมดในเกาะเมือง ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญสูงสุดไม่ได้รับผลกระทบ มีเพียงป้อมเพชร ซึ่งอยู่นอกแนวถนนอู่ทอง และระหัดวิดน้ำกับวัดใหม่ชัยวิชิตที่ถูกน้ำซึมลอดถนนอู่ทองเข้ามา ที่ได้รับผลกระทบ ขณะที่พื้นที่นอกเกาะเมือง ในส่วนของโบราณสถานริมแม่น้ำเป็นโบราณสถานที่เสี่ยงต่อการเสียหายหากถูกน้ำท่วมเนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงและมีคลื่นมากระทบตัวโบราณสถานจึงต้องทำการป้องกัน โดยใช้แผงหรือกำแพงกันน้ำ ประกอบด้วย …

รมว.วัฒนธรรม สั่งเร่งบูรณะโบราณสถานอยุธยาที่จมน้ำ 83 แห่ง Read More »