บีมพลังใบ

ส่งศาล สั่งปรับหนุ่ม บีม พลังใบ 500 บาท ข้อหาขับรถไม่ปลอดภัยในที่สาธารณะ