บริลเลียนท์

สุชาติ “ยืนยัน” จ่าย”เงินประกันว่างงาน” ลูกจ้างบริลเลียนท์

สุชาติ “ยืนยัน” จ่าย”เงินประกันว่างงาน” ลูกจ้างบริลเลียนท์ รมว.แรงงาน ยืนยัน ดูแลลูกจ้างบริลเลียนท์ฯ อย่างเต็มที่ จ่ายเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง จำนวน 1,231 คน 22,321,856 บาท สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินประกันการว่างงานแก่ลูกจ้าง 65,540,768 บาท นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรณีสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นเนลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนลูกจ้าง บริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด เดินทางไปบริเวณศูนย์รับเรื่องรองทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรี และขอให้ช่วยแก้ปัญหาของลูกจ้างและเรียกร้องให้รัฐบาลนำงบกลางมาจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง เพื่อเป็นบรรเทาความเดือดร้อน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เข้าไปช่วยเหลือลูกจ้าง บริษัท บริลเลียนท์ฯ ที่ถูกเลิกจ้างจำนวน 1,388 คน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เนื่องจากนายจ้างปิดกิจการและไม่ได้รับเงินชดเชย โดยผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือนั้น พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 242,686,682.71 บาท ซึ่งนายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จึงได้แจ้งความดำเนินคดีอาญานายจ้าง ฐานฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองแรงงาน …

สุชาติ “ยืนยัน” จ่าย”เงินประกันว่างงาน” ลูกจ้างบริลเลียนท์ Read More »