เอไอเอสเล็งซื้อ 3BB มูลค่า 32,420 ล้านบาท หวังเป็นผู้นำของวงการบรอดแบนด์

เอไอเอสเล็งซื้อ 3BB มูลค่า 32,420 ล้านบาท หวังเป็นผู้นำของวงการบรอดแบนด์