บุหรี่ไฟฟ้า ถูกกฎหมาย

แพทยสมาคมฯ ร่อนหนังสือแถลงค้าน ไม่เห็นด้วย “บุหรี่ไฟฟ้า” ถูกกฎหมาย

แพทยสมาคมฯ ร่อนหนังสือแถลงค้าน ไม่เห็นด้วย “บุหรี่ไฟฟ้า” ถูกกฎหมาย แพทยสมาคมฯ ร่อนหนังสือแถลงค้าน หลัง รมว.ดีอีเอส จ่อศึกษาให้ ‘บุหรี่ไฟฟ้า’ ถูกกฎหมาย ชี้ ไม่เห็นด้วย เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดย แพทยสมาคมฯ ได้ออกหนังสือแถลงการณ์ระบุว่า แถลงการณ์ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ได้มีข่าวในสื่อมวลชนจำนวนมากว่า ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์) ได้เสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 ให้พิจารณาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมาย สามารถจำหน่ายได้โดยทั่วไปโดยอ้างเหตุผลว่า อ.ย. สหรัฐ (US FDA) อนุญาตให้ IQOS เป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิด Modified Risk Tobacco Products (MRTP) และมีจำหน่ายแล้วใน 67 ประเทศ และเสนอให้มีการพิจารณาผลิตบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยนั้น แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะแพทย์จากราชวิทยาลัย …

แพทยสมาคมฯ ร่อนหนังสือแถลงค้าน ไม่เห็นด้วย “บุหรี่ไฟฟ้า” ถูกกฎหมาย Read More »