อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

น้ำท่วมอยุธยา

รมว.วัฒนธรรม สั่งเร่งบูรณะโบราณสถานอยุธยาที่จมน้ำ 83 แห่ง

รมว.วัฒนธรรม สั่งเร่งบูรณะโบราณสถานอยุธยาที่จมน้ำ 83 แห่ง

รมว.วัฒนธรรม สั่งเร่งบูรณะโบราณสถานอยุธยาที่จมน้ำ 83 แห่ง นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ออกมาเปิดถึง รายงานโบราณสถานในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีโบราณสถานอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 394 แห่ง แบ่งเป็นในเกาะเมือง 189 แห่ง นอกเกาะเมือง 205 แห่ง โดยในปี 2565 มีโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 83 แห่ง แบ่งเป็น ในเกาะเมือง 3 แห่ง นอกเกาะเมือง 80 แห่ง โดยการดำเนินการป้องกันโบราณสถานจากน้ำท่วม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากรได้ร่วมมือกับทางจังหวัด วัด ศาสนสถาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 2 พื้นที่หลักๆ ได้แก่ พื้นที่เกาะเมืองอยุธยาใช้แนวถนนอู่ทอง (แนวกำแพงเมืองเดิม) รอบเกาะเมืองเป็นคันป้องกันน้ำ โดยในบริเวณที่ถนนมีระดับต่ำทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาทำการเสริมแนวถนนด้วยคันดิน ทำให้โบราณสถานเกือบทั้งหมดในเกาะเมือง ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญสูงสุดไม่ได้รับผลกระทบ มีเพียงป้อมเพชร ซึ่งอยู่นอกแนวถนนอู่ทอง และระหัดวิดน้ำกับวัดใหม่ชัยวิชิตที่ถูกน้ำซึมลอดถนนอู่ทองเข้ามา ที่ได้รับผลกระทบ ขณะที่พื้นที่นอกเกาะเมือง ในส่วนของโบราณสถานริมแม่น้ำเป็นโบราณสถานที่เสี่ยงต่อการเสียหายหากถูกน้ำท่วมเนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงและมีคลื่นมากระทบตัวโบราณสถานจึงต้องทำการป้องกัน โดยใช้แผงหรือกำแพงกันน้ำ ประกอบด้วย …

รมว.วัฒนธรรม สั่งเร่งบูรณะโบราณสถานอยุธยาที่จมน้ำ 83 แห่ง Read More »

อนุทินเสนอพักหนี้ 3 ปี หยุดต้น ปลอดดอกเบี้ย คนละไม่เกิน 1 ล้าน

อนุทินเสนอพักหนี้ 3 ปี หยุดต้น ปลอดดอกเบี้ย คนละไม่เกิน 1 ล้าน

อนุทินเสนอพักหนี้ 3 ปี หยุดต้น ปลอดดอกเบี้ย คนละไม่เกิน 1 ล้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้ออกมาเปิดเผย ภายหลังการเดินทางไปสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งถูกน้ำท่วมขังเกือบเต็มพื้นที่ ทั้งพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่อยู่อาศัยบ้านเรือนของประชาชนว่า ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เพื่อเร่งหาแนวทางแก้ไข และช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินของประชาชน เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะนาข้าว เสียหายเกือบ 100 % ซึ่งจะเป็นการซ้ำเติมปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยให้มากขึ้นไปอีก จากที่มีปัญหาหนี้สินจากผลกระทบของโควิด ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา โดยนายอนุทิน ได้กล่าวว่า “หนี้สินที่เกิดจากโควิด ยังไม่ทันได้ฟื้นตัว ก็ต้องมาเจอผลกระทบของน้ำท่วมอีก ซึ่งผมได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชน ทราบว่า นอกจากเหตุจากภัยธรรมชาติ ฝนตกหนักต่อเนื่อง ปริมาณน้ำฝนมีมากกว่าทุกปีแล้ว ยังมีเหตุมาจากการบริหารจัดการน้ำผิดพลาด บางพื้นที่มีปัญหาคันกันน้ำแตก เจ้าหน้าที่แก้ไขไม่ทันสถานการณ์ บางพื้นที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่รับน้ำ มีหลายเหตุประกอบกัน ทำให้พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนาเสียหาย …

อนุทินเสนอพักหนี้ 3 ปี หยุดต้น ปลอดดอกเบี้ย คนละไม่เกิน 1 ล้าน Read More »

เทศบาลนครกรุงเก่า ยกคันกั้นน้ำและตั้งคันดินสูง หวังกันน้ำท่วมเกาะเมือง

เทศบาลนครกรุงเก่า ยกคันกั้นน้ำและตั้งคันดินสูง หวังกันน้ำท่วมเกาะเมือง

เทศบาลนครกรุงเก่า ยกคันกั้นน้ำและตั้งคันดินสูง หวังกันน้ำท่วมเกาะเมือง ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ด.ต.สุรินทร์ ผดุงเพียร นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังทหารม้า ที่ 5 พัน 11 รอ.จำนวน 50 นาย ร่วมเจ้าหน้าที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยายกผนังกั้นน้ำเพื่อเตรียมป้องกันน้ำเข้าเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา สูง 1.50 เมตร ตลอดความยาว 315 เมตร เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพื่อรักษาพื้นที่เกาะเมืองไม่ให้น้ำล้นตลิ่งเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจและโบราณสถานสำคัญ 650 เมตร ส่วนที่ไม่สามารถยกผนังกั้นน้ำได้ ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจะดำเนินการตั้งคันดิน สูง 1.30 เมตร เพื่อให้สามารถป้องกันน้ำได้ครบ 650 เมตร และทางเทศบาลฯ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังทุกประตูระบายน้ำและหากเกิดภาวะฉุกเฉินจะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว รวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำที่สามารถดำเนินการติดตั้งได้ทันที นอกจากนี้ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ พระครูอนุกูลศาสนกิจ …

เทศบาลนครกรุงเก่า ยกคันกั้นน้ำและตั้งคันดินสูง หวังกันน้ำท่วมเกาะเมือง Read More »