กทมน้ำทะเลหนุนสูง

กรุงเทพฯ ประกาศเตือน “น้ำทะเลหนุนสูง” 19-28 พ.ย. นี้ เช็คเลยกระทบพื้นที่ไหนบ้าง

กรุงเทพฯ ประกาศเตือน “น้ำทะเลหนุนสูง” 19-28 พ.ย. นี้ เช็คเลยกระทบพื้นที่ไหนบ้าง กรุงเทพฯ ประกาศเตือน “น้ำทะเลหนุนสูง” 19-28 พ.ย. นี้ เช็คเลยกระทบพื้นที่ไหนบ้าง ย้ำเตรียมพร้อมรับมือเสริมแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา – จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชม. เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร “กทม.” มีการประชุมประสานความร่วมมือ และติดตามการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำจากกรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแผนบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเหนือหลาก “น้ำทะเลหนุนสูง” ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุทกศาสตร์ เรื่องสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ในช่วงวันที่ 19 – 28 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 06.00 – 15.00 น. จะเป็นช่วงที่ “น้ำทะเลหนุนสูง” …

กรุงเทพฯ ประกาศเตือน “น้ำทะเลหนุนสูง” 19-28 พ.ย. นี้ เช็คเลยกระทบพื้นที่ไหนบ้าง Read More »